Zakażenie rotawirusowe może przebiegać bezobjawowo, w łagodny lub gwałtowny sposób. Jednym z możliwych powikłań zakażenia jest odwodnienie organizmu. Ponadto stwierdzono ryzyko wystąpienia zaburzeń metabolicznych, w tym kwasicy. Niektóre dzieci z biegunką rotawirusową narażone są na rozwój niewydolności poszczególnych narządów. Wówczas istnieje konieczność hospitalizacji takiego dziecka oraz nawadniania go pozajelitowo. Powikłania wynikające z zakażenia rotawirusami są szczególnym zagrożeniem dla wcześniaków z małą masą urodzeniową. Niekiedy zakażenia rotawirusowe miały bardzo poważny przebieg. Jednym z takich przypadków jest wykrycie martwiczego bądź krwotocznego zapalenia jelit. Takie powikłanie może być nawet przyczyną śmierci noworodka.

Powikłania często dotyczą również innych narządów. U niektórych dzieci rozwija się zapalenie trzustki, mózgu oraz kamicę układu moczowego. Ta ostania może doprowadzić nawet do niewydolności nerek. Przypuszcza się, że rotawirusy mogą brać udział w rozwoju innych schorzeń, jak np. zespół Reye’a bądź nagła śmierć łóżeczkowa. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że czynnikiem odpowiedzialnym za wystąpienie tych chorób są rotawirusy, ale nie można wykluczyć ich udziału. Zakażenie rotawirusami może skutkować także niedoborem laktozy. Jest to związane z uszkodzeniem jelita cienkiego. Sporadycznie u dzieci z biegunką rotawirusową obserwuje się poszczególne zaburzenia neurologiczne, głównie drgawki gorączkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *