Odwodnienie jest jednym z najbardziej możliwych powikłań biegunki rotawirusowej. Stopień odwodnienia zależy od częstotliwości oddawania stolca. Jeśli dodatkowo występują wymioty, ilość utraconych płynów dodatkowo się zwiększa. Można wyróżnić różne stopnie odwodnienia. Najłatwiej ocenia się to poprzez porównanie spadku masy ciała do masy ciała przed zakażeniem.

Jeśli taki spadek masy ciała jest mniejszy od 3%, to wówczas mówimy o odwodnieniu o małym nasileniu. W przypadku gdy wskaźnik ten wynosi 3-9%, mamy do czynienia z odwodnieniem o umiarkowanym nasileniu. Poważne odwodnienie występuje wówczas, gdy spadek masy ciała wynosi więcej niż 9%. Chcąc precyzyjnie określić stopień odwodnienia należy posłużyć się szczegółowym wywiadem lekarskim. Warto skorzystać z informacji dotyczących ostatnich pomiarów dziecka, w tym pomiarów masy ciała.

Przydatne może być określenie liczby zużytych pieluszek, jeżeli zakażenie dotyczy niemowlaków. Rodzice powinni określić z jaką częstotliwością malec wymiotuje. Na podstawie obrazu ciała również można uzyskać informacje odnośnie ogólnego stanu zdrowia. Odwodnienie można także określić na podstawie odpowiednich badań. Zmniejszone napięcie skóry czy niewłaściwy tryb oddychania jednoznacznie świadczą o odwodnieniu.

W przypadku ostrej fazy biegunki często istnieje konieczność hospitalizacji dziecka. Pojawia się to wtedy, gdy u dziecka występuje wstrząs, rozmaite nieprawidłowości neurologiczne, uporczywe wymioty bądź brak skuteczności nawadniania płynami doustnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *