Jedną z grup najbardziej narażoną na zakażenia rotawirusowe są noworodki. W warunkach szpitalnych na zakażenie rotawirusami narażone są wszystkie noworodki. W niektórych przypadkach częstotliwość zakażeń wynosi nawet ponad 50%. Zakażenie może dotyczyć nawet kilkudniowych noworodków. Niekiedy infekcja przebiega bez żadnych dolegliwości. Można przypuszczać, że ma to związek z obecnością przeciwciał matki u dzieci, które karmione są piersią. U dzieci, u których rozwinęły się objawy zazwyczaj występują wzdęcia oraz częste oddawanie stolca. Czasem można zaobserwować domieszki krwi lub śluzu w kale. Zakażenia rotawirusowe u noworodków mogą spowodować także zaburzenia oddychania.

U wcześniaków obserwuje się dodatkowo zapalenie jelit. Ponadto u noworodków urodzonych przed wyznaczonym terminem zakażenia rotawirusami zazwyczaj przebiega ciężej niż w pozostałych przypadkach. W szczególności dotyczy to wcześniaków, u których zaistniała konieczność hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii. Uważa się, że noworodki, u których stwierdzono obecność rotawirusów, powinny być karmione piersią. Dzięki temu można zmniejszyć nasilenie biegunki, a nawet czas jej trwania. Ponadto matczyne mleko może skutecznie przeciwdziałać odwodnieniu. Jest to jeden z najpoważniejszych skutków zakażeń rotawirusowych. Duże znaczenie w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym ma personel medyczny. Wskazane jest przestrzeganie zaleceń dotyczących higieny osobistej, a zwłaszcza częstego mycia rąk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *