Czas i cena zdrowia

Ze względów ekonomicznych nie wszystkie szczepionki mogą być finansowane z publicznych funduszy. Dotacjami są objęte surowice...

Czytaj dalej