Cena zdrowia

Czas i cena zdrowia

Ze względów ekonomicznych nie wszystkie szczepionki mogą być finansowane z publicznych funduszy. Dotacjami są objęte surowice chroniące przed najgroźniejszymi chorobami, na które mogą zapaść dzieci. Rotawirusy nie zostały do tego grona zaliczone, choć w wytycznych ministerialnych zostały rekomendowane do szczepień. Jeśli rodzice chcą podać dziecku lek, muszą jednak wyłożyć na