Zakaźność rotawirusów

Rotawirusy zaliczają się do bardzo zakaźnych drobnoustrojów. Rozpowszechniają się na kilka sposobów, głównie za...

Czytaj dalej

Częstotliwość zachorowań

Zakażenia rotawirusami najczęściej odnotowywane są wśród dzieci. Jednocześnie dla tej grupy wiekowej rotawirusy są...

Czytaj dalej

Charakterystyka rotawirusów

Rotawirusy to bardzo złożone drobnoustroje. Dotychczas odkryto aż 7 zróżnicowanych rodzajów tych patogenów. Z tego powodu...

Czytaj dalej